W dzisiejszym dynamicznym świecie, technologiczne innowacje mają znaczący wpływ na różne dziedziny życia, w tym również na projektowanie wnętrz. Jednym z kluczowych elementów tej rewolucji jest rozwój Sztucznej inteligencji (AI), który otwiera nowe możliwości i przekształca tradycyjne podejścia do tworzenia przestrzeni mieszkalnych. Chciałabym przyjrzeć się różnorodnym obszarom projektowania wnętrz, w jakich AI odgrywa rolę.

Prześledzimy także potencjalne wyzwania i korzyści związane z wprowadzaniem sztucznej inteligencji do procesu projektowania wnętrz oraz jakie zmiany możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości. Wraz z rozwojem technologii, otwierają się przed nami fascynujące perspektywy, które mogą zrewolucjonizować podejście projektantów do aranżacji przestrzeni.

Jak działa AI?

Każdy z nas słyszał coś o sztucznej inteligencji, ale nie wszyscy wiedzą, na jakiej zasadzie ona działa. Przede wszystkim – AI korzysta z tego, co już zna i widziało, co czyni je skuteczne w analizie i interpretacji danych. W praktyce oznacza to, że sztuczna inteligencja bazuje na istniejących wzorcach i danych do generowania odpowiedzi lub podejmowania decyzji. Jej możliwości są ograniczone do tego, co zostało jej wcześniej przedstawione, co stanowi podstawę dla jej funkcji i algorytmów. Sztuczna inteligencja nie posiada kreatywności w takim sensie, jak człowiek, gdyż nie jest zdolna do samodzielnego tworzenia czegoś innowacyjnego.

Największym plusem AI jest jej wysoka skuteczność w wykonywaniu zadań, które opierają się na analizie ogromnych ilości danych. Choć człowiek nie jest w stanie przetworzyć takiej ilości danych, to w praktyce to właśnie ludzie muszą wprowadzić nowe informacje i koncepcje, aby sztuczna inteligencja mogła na nich bazować.

Aby skutecznie komunikować się z AI, niezbędne jest posiadanie znacznego doświadczenia w formułowaniu promptów. Pojęcie „prompt” odnosi się do zapytania lub komendy, które AI ma wykonać. Użytkownik podaje prompt, a AI stara się wygenerować odpowiedź na podstawie informacji, które posiada. Prompt może przyjąć różne formy, od zapytań ogólnych po konkretne instrukcje. Ważne jest precyzyjne sformułowanie prompta, aby uzyskać pożądane wyniki, ponieważ AI działa na podstawie tego, co zostało mu podane. W tym miejscu warto zaznaczyć, że sztuczna inteligencja nie zawsze zrozumie nasze intencje, dlatego eksperymentowanie i dostosowywanie są kluczowe w procesie wypracowania skutecznych mechanizmów. Przykłady promptów mogą obejmować pytania dotyczące informacji, prośby o stworzenie tekstu na określony temat, czy nawet zadania matematyczne.

sztuczna inteligencja w projektowaniu wnętrz

Jak obecnie wygląda praca architekta wnętrz?

Projektant wnętrz to nie tylko osoba o wyjątkowym wyczuciu estetycznym, ale także specjalista mający wszechstronne umiejętności techniczne. Nieustanne nowości na rynku wymagają od projektantów wnętrz stałego monitorowania i aktualizowania swojej wiedzy. Branża ewoluuje, pojawiają się nowe trendy, zmieniają się również preferencje klientów. Zawód projektanta wnętrz jest wymagający, wymaga ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, śledzenia nowości na rynku, zarówno nowych materiałów, jak i rozwiązań technologicznych. Nawet jeśli teraz dobrze znamy programy, jak np. ArchiCAD, Sketchup czy V-Ray, to każdego roku wprowadzane są aktualizacje, które nie tylko poprawiają wydajność, ale często wprowadzają nowe funkcje, a stare wywracają do góry nogami. Jeszcze kilka lat temu wizualizacje wyglądały dość prymitywnie. Widać było jak docelowe wnętrze mniej więcej będzie wyglądać, ale zdecydowanie nie dało się pomylić wizualizacji z prawdziwym zdjęciem, co teraz często ma miejsce. Stałe doskonalenie umiejętności obsługi tych narzędzi jest niezbędne dla efektywnej pracy i tworzenia projektów na najwyższym poziomie. Jednak dynamiczny charakter dziedziny projektowania wnętrz sprawia, że samo opanowanie tych narzędzi nie wystarcza.

Czy innowacje technologiczne współgrają z kreatywnością projektantów?

Osobiście podchodzę bardzo optymistycznie do wszelkich nowinek technologicznych. Lubię uczyć się nowych rzeczy i podnosić swoje kwalifikacje, dlatego pojawienie się AI traktuję jako możliwość usprawnienia swojej pracy i tworzenia jeszcze wyższej jakość dla moich klientów.

Jest jeszcze za wcześnie, żeby AI przejęło prace nad projektem, lub chociażby aby tworzyło wizualizację czy dokumentację techniczną. Obecne „wizualizacje” generowane przy pomocy AI, to w większości “randomowe” obrazki, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistymi wymiarami pomieszczenia, czy konkretnymi wymaganiami. Nawet jeśli napiszemy bardzo specyficzny prompt dla AI i przygotujemy szczegółowe wytyczne, to i tak nie mamy wpływu na ostateczny efekt, konkretne materiały, meble czy lampy. Tworząc wizualizacje wnętrz, projektanci bazują na rzeczywistych wymiarach pomieszczeń, a wszystkie materiały są konkretnie wybierane do danego projektu. Przykładowo, jeśli na wizualizacji pojawia się tapeta, to jest to konkretna tapeta wybrana przez projektanta do tego projektu, jeżeli fronty meblowe mają frezowanie, to jest to konkretny wzór wymyślony przez projektanta, jeśli jest oprawa oświetleniowa, to jest to konkretna oprawa, która istnieje, którą można kupić i która została wybrana do projektu ze względu na styl, jakość oraz jest dopasowana do ustalonego budżetu.  

Jakie zmiany w projektowaniu wnętrz spowoduje rozwój AI?

Zastosowanie odpowiednich narzędzi opartej o sztuczną inteligencję w projektowaniu wnętrz ma potencjał zautomatyzowania wielu mechanicznych aspektów pracy, które nie wymagają kreatywności. Za pomocą AI można usprawnić proces analizy preferencji klientów, na przykład poprzez generowanie ogólnych koncepcji bazujących na wytycznych klienta. Może to skrócić czas potrzebny do stworzenia pierwszych propozycji, jednocześnie zwiększając ich stopień spersonalizowania. Niektórym może to wystarczać, ale jeśli ktoś oczekuje unikalnych i niesztampowych rozwiązań, to treści wygenerowane przez AI stanowią dopiero punkt wyjścia to dalszej, kreatywnej pracy.

Czy AI zastąpi architektów wnętrz?

Za kilka lat, wraz z postępującym rozwojem sztucznej inteligencji, możemy spodziewać się, że technologia będzie w stanie przejąć coraz więcej zadań architekta wnętrz. Nie tylko wizualizacje, ale np. tworzenie układów przestrzennych na podstawie konkretnych wymiarów i wytycznych, czy tworzenie kosztorysów.

Niemniej jednak, aby w pełni skorzystać z tych nowych możliwości, ktoś będzie musiał poświęcić swój czas na przygotowanie takiego „projektu” we współpracy ze sztuczną inteligencją. Niestety, nie wszyscy dysponują odpowiednią ilością czasu i motywacji, aby podjąć się tego zadania.

Moim zdaniem, sztuczna inteligencja stanie się nieocenioną pomocą dla osób, które dotychczas nie mogły pozwolić sobie na zatrudnienie profesjonalnego architekta wnętrz. Wielce prawdopodobne, że zdobędzie dominującą pozycję na rynku budżetowych projektów, gdzie kluczowym kryterium jest cena. Architekci wnętrz, którzy tworzyli projekty o niskiej jakości i niewielkiej innowacyjności, z pewnością staną przed wyzwaniem dostosowania się do nowej rzeczywistości.

Zatem, czy AI zlikwiduje zawód projektanta wnętrz? I tak i nie. Wszyscy, którzy przez ostatnie lata przestali śledzić rozwój technologii i nie podnosili swoich kwalifikacji, mogą mieć problem. Moim zdaniem rozwój AI nie zlikwiduje zawodu architekta wnętrz, ale na pewno wniesie znaczne zmiany, stawiając nowe wyzwania przed profesjonalistami z branży.

Kluczowym czynnikiem dla przyszłości projektantów wnętrz jest adaptacja do nowych technologii. Ci, którzy śledzą trendy i uczestniczą w szkoleniach z zakresu nowoczesnych narzędzi, będą w stanie skorzystać z potencjału, jaki niesie ze sobą rozwijająca się sztuczna inteligencja. Dla tych, którzy nie nadążają za postępem, ryzyko utraty konkurencyjności może wzrosnąć. Jednak ci, którzy będą potrafili skutecznie współpracować ze sztuczną inteligencją, mogą czerpać korzyści z synergii, tworząc innowacyjne i efektywne rozwiązania dla swoich klientów.

Komu NA PEWNO nie zagraża rozwój AI w branży projektowania wnętrz?

W projektach o podwyższonym standardzie i standardzie premium, adopcja sztucznej inteligencji nie przyniesie rewolucji. Przede wszystkim, inwestorzy zaangażowani w tego typu przedsięwzięcia często nie dysponują wystarczającym czasem, aby samodzielnie zajmować się szczegółami technicznymi związanymi z zastosowaniem AI. W przypadku projektów o wyższym standardzie, zazwyczaj istnieje potrzeba indywidualnego podejścia i zaawansowanego planowania, co sprawia, że samodzielne korzystanie z AI byłoby trudne i czasochłonne.

Ponadto, inwestorzy zaangażowani w projekty o podwyższonym standardzie i premium dysponują znacznymi środkami finansowymi. Daje im to możliwość zatrudnienia najlepszych specjalistów z danej branży, co umożliwia im osiągnięcie najwyższej jakości i zrealizowanie unikalnych wizji projektowych. W takim kontekście, zastosowanie sztucznej inteligencji może być traktowane jako uzupełnienie działań ekspertów, jednak niekoniecznie jako główne narzędzie transformujące proces projektowania.

W projektach premium, istnieje niewielka potrzeba rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją, ponieważ inwestorzy preferują zaangażowanie wysokiej klasy specjalistów branżowych, co gwarantuje unikalność i najwyższą jakość w realizacji ich projektów.

Jakie zagrożenia dla architektów wnętrz niesie ze sobą rozwój AI?

Obawiam się, że AI rozleniwi część projektantów i obniży ich kreatywność. Zamiast szukać swoich unikalnych rozwiązań, za bardzo będą polegać na jej nieomylności. Niesie to zagrożenie, że proces twórczy stanie się rutynowy i pozbawiony oryginalności. Kreatywność architektów wnętrz opiera się często na intuicji, wrażliwości na trendy i zdolności do myślenia nieszablonowego. Jeżeli projektanci zaczną zbytnio polegać na algorytmach i gotowych wzorcach generowanych przez sztuczną inteligencję, istnieje obawa, że stracą swoją zdolność do wyjścia poza utarte schematy.

Warto pamiętać, że AI, choć potężne i przydatne narzędzie, nie posiada samej w sobie zdolności do tworzenia z prawdziwą pasją czy poczuciem estetyki. Brakuje jej także zdolności do zrozumienia subtelności ludzkich emocji, które często wpływają na ostateczny rezultat projektu. Dlatego istnieje ryzyko, że zbytnie poleganie na sztucznej inteligencji może prowadzić do utraty oryginalności i indywidualnego charakteru projektów.

Tym bardziej, że kreatywność często wynika z doświadczeń życiowych, inspiracji i interakcji z otaczającym światem, co może być trudne do odzwierciedlenia przez algorytmy komputerowe. Dlatego ważne jest, aby projektanci zachowali swoją aktywną rolę w procesie twórczym, korzystając z AI jako narzędzia wspomagającego, a nie zastępującego.

Słyszałam ostatnio wypowiedź Ricka Rubina, niezwykle kreatywnego producenta muzycznego, guru w swojej branży, odnośnie sztucznej inteligencji w przemyśle muzycznym. Tę wypowiedź spokojnie można odnieść do projektowania wnętrz i innych kreatywnych branż. Gdy Rick słyszy nowy utwór, zawsze się zastanawia, jakie emocje czuł autor podczas tworzenia i co chciał przekazać. AI nie ma emocji.

Jaka jest przyszłość projektowania wnętrz?

AI wprowadza rewolucję w projektowaniu wnętrz, ale rozwój tej technologii nie oznacza automatycznej likwidacji zawodu architekta wnętrz. Kluczowe jest umiejętne połączenie ludzkiej kreatywności z możliwościami, jakie daje Sztuczna inteligencja, co może przynieść nowe, fascynujące możliwości w tej dynamicznie ewoluującej dziedzinie. Jednakże, rozwój AI nie zastąpi kreatywności, intuicji czy indywidualnego podejścia, które są cechami charakterystycznymi najlepszych architektów wnętrz. Współpraca między człowiekiem a sztuczną inteligencją może przynieść najbardziej satysfakcjonujące i innowacyjne rezultaty, ale tylko jeśli to projektant będzie wszystko kontrolował i włoży w projekt swoje serce, którego AI nie posiada.