nadzor autorski

Nadzór autorski

Nie masz czasu lub po prostu nie chcesz samodzielnie zajmować się pilnowaniem prawidłowej realizacji aranżacji? Mieszkasz w innym miejscu niż planowana inwestycja i nie chcesz dojeżdżać, żeby ja nadzorować? Chcesz być pewna, że ostateczny efekt remontu będzie zgodny z projektem? Powinnaś skorzystać z nadzoru autorskiego. Nadzór polega na sprawdzaniu zgodności prac wykonywanych przez ekipę remontową z dokumentacją projektową oraz zadbaniu o ich właściwy poziom. Nadzór autorski rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia prac przez wykonawców. Bardzo często w trakcie prac remontowych fachowcy mają różnego rodzaju pytania i wątpliwości. Będę na miejscu, aby wszystko wyjaśnić a w razie konieczności zaproponuję rozwiązania zamienne, które będą spójne z wizją projektową.